Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 11. sjednicu za 21. 12. 2022.

Preuzmite dokumente:

Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman u 2022. godini

Preuzmite dokumente:

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine Pašman za 2022. godinu.

Preuzmite dokumente:

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman u 2023. godini

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine Pašman za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Pašman namijenjenih redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pašman za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Pašman za 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Kablin (T2) (UPU br. 3)

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Bodulić

Preuzmite dokumente:

Nacrt prijedloga Statuta DV Bodulić

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bodulić

Preuzmite dokumente:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bodulić

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje pomoćnika za dijete s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Bodulić

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi k.o. Dobropoljana i Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o davanju kreditnog osiguranja Javnoj komunalnoj ustanovi Otok Pašman d.o.o.

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman