Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Nadopuna dnevnog reda

Preuzmite dokumente:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnog programa Općine Pašman za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

Preuzmite dokumente:

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

II. izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2021. godinu (Rebalans II)

Preuzmite dokumente:

II. izmjene i dopune programa izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Preuzmite dokumente:

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra

Preuzmite dokumente:

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Zaključak o davanju suglasnost na Odluku o izmjenu Statuta Javne komunalne ustanove OTOK PAŠMAN

Preuzmite dokumente:

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne komunalne ustanove OTOK PAŠMAN – Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke u naselju Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

Plan upisa djece u Dječji vrtić za pedagošku 2021./2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Preuzmite dokumente:

Prilog 1. – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020.godini

Preuzmite dokumente:

Prilog 2. – Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Preuzmite dokumente:

Prilog 3. – Izvještaj po danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Preuzmite dokumente:

Prilog 4. – OBRAZLOŽENJE – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman