Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Izmjena Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića “Otok Pašman”

Preuzmite dokumente:

Mjerila na naplatu usluga Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ od roditelja-korisnika usluga

Preuzmite dokumente:

Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Otok Pašman“

Preuzmite dokumente:

Davanje suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Dječjem vrtiću „Otok Pašman“

Preuzmite dokumente:

Imenovanje članova Upravnog vijeća Javne komunalne ustanove OTOK PAŠMAN – Pašman

Preuzmite dokumente:

Imenovanje Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Preuzmite dokumente:

Nadopuna dnevnog reda

Preuzmite dokumente:

Davanje suglasnost na Odluku o dopuni Plana upisa djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2021./22.

Preuzmite dokumente:

Dopuna Plana upisa djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2021./22.

Preuzmite dokumente:

Davanje suglasnosti na provedbu ulaganja ”Izgradnja i opremanje zgrade dobrovoljnog vatrogasnog društva-zgrada javne i društvene namjene”

Preuzmite dokumente:

Prilog 9.

Preuzmite dokumente:

Davanje suglasnosti na provedbu ulaganja ” Rekonstrukcija i opremanje zgrade dječjeg vrtića Otok Pašman”

Preuzmite dokumente:

Prilog 10.

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman