Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela

Preuzmite dokumente:

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Pašman namijenjenih redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Prilog 1 – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini

Preuzmite dokumente:

Prilog 2 – Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Preuzmite dokumente:

Prilog 3 – Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Prilog 4 – Izvještaj po danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Preuzmite dokumente:

Nadopuna dnevnog reda

Preuzmite dokumente:

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Pašman u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 1

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 2

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 3

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 4

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 5

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 6

Preuzmite dokumente:

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu – Prilog 7

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman