Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na sjednicu

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2021. godinu (Rebalans III)

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune programa izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Pašmanu 2021. godin

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2021. godini

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Preuzmite dokumente:

Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman u 2022. godini

Preuzmite dokumente:

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman u 2022. godini

Preuzmite dokumente:

Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Pašman u 2022. godini

Preuzmite dokumente:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2021. godini

Preuzmite dokumente:

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pašman za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman u 2022. godini

Preuzmite dokumente:

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Pašman namijenjenih redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeće Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za 2021. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Preuzmite dokumente:

Zaključak o davanju suglasnost na Odluku o otpisu autokošare

Preuzmite dokumente:

Zaključak o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman