Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na sjednicu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova tijela za provedbu međunarodnog natječaja za izbor investitora u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta „Pašman Rivijera“ na lokaciji Južni Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bodulić i mjerilima za naplatu usluga vrtića od roditelja-korisnika

Preuzmite dokumente:

Nadopuna dnevnog reda

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Bodulić

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut DV Bodulić

Preuzmite dokumente:

Prijedlog III. Izmjene i dopune Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Bodulić 2022.

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman