Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Preuzmite dokumente:

Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2022

Preuzmite dokumente:

Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pašman za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelnika za provedbu natječaja i prodaju nekretnine u k.o. Ždrelac

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom – groblje Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom – groblje Banj

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom – javna površina k.o. Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Ždrelac

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Banj

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Rt Žverina

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman