Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Nadopuna dnevnog reda

Preuzmite dokumente:

Odluka o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama putem povećanja temeljnog kapitala

Preuzmite dokumente:

Poziv na 23. sjednicu vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Proračun Općine Pašman za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022. godine

Preuzmite dokumente:

Program izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Pašmanu 2020. godini

Preuzmite dokumente:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2020. godini

Preuzmite dokumente:

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Pašman za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Preuzmite dokumente:

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Preuzmite dokumente:

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pašman za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o korištenju novčanih sredstava Općine Pašman od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

Preuzmite dokumente:

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o komunalnom doprinosu

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Otok Pašman“

Preuzmite dokumente:

Izmjenu i dopunu odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne komunalne ustanove OTOK PAŠMAN – Pašman

Preuzmite dokumente:

Izmjenu i dopunu odluke o imenovanju članova Upravnog vijaća Javne komunalne ustanove OTOK PAŠMAN – Pašman

Preuzmite dokumente:

Zaključak o davanju suglasnost na Odluku o izmjenu Statuta i davanje suglasnosti na donošenje Statuta Javne komunalne ustanove OTOK PAŠMAN

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman