Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Općinska tijela

Općinsko vijeće Općine Pašman
1. Šime Jureško (predsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman)
2. Ivan Čikarela (potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman)
3. Duminik Škrokov
4. Lucia Benčić
5. Šime Pedišić
6. Andrea Baraba
7. Andrea Tudorović
8. Neven Gauta
9. Ivo Bubičić

Općinski načelnik
KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I FINANCIJE

 1. Pročelnik upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i financije: Josip Burčul, mag.iur.
  E-mail: procelnik@opcinapasman.hr
 2. Viši stručni suradnik za opće, komunalne i upravne poslove: Domagoj Pedišić, mag.iur.
  E-mail: procelnik@opcinapasman.hr
 3. Upravni referent za graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo:  Marina Benčić
  E-mail: ref.gradenja@opcinapasman.hr
 4. Upravni referent za poslove pisarnice i odnosa sa javnošću: Ivana Kraljić
  E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
 5. Referent-komunalni redar: Ivan Livljanić
  E-mail: komunalni.redar@opcinapasman.hr
 6. Spremačica: Klavdija Magić 

Odsjek za financijsko-proračunske poslove

 1. Voditelj odsjeka za financijsko-proračunske poslove: Mauricia Jureško, bacc.oec.
  E-mail: racunovodstvo2@opcinapasman.hr
 2. Financijski referent: Sandra Gregov, Julija Jakovljev, bacc.admin.publ.
  E-mail: racunovodstvo@opcinapasman.hr 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE

 1. Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove: Andro Magić, mag.ing.logist.
  E-mail: andro.magic@opcinapasman.hr 

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman