Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”. Sukladno odredbama gore navedenog zakona Općina Pašman na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Pašman na jedan od slijedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23 262 Pašman
  • putem elektroničke pošte: procelnik@opcinapasman.hr
  • telefaksom na broj: 023/260 402
  • telefonom na broj: 023/260 260

Općina Pašman ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

ZAKONI I PROPISI

(broj Narodnih novina u kojima su objavljeni zakoni i propisi ujedno su poveznice na objavu istih na mrežnim stranicama Narodnih novina)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama sa stranica Povjernika za informiranje (Pravni okvir)

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak)

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Općine Pašman

Opći akti i odluke koje je donijela Općina Pašman

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman