Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Službenik za informiranje

 

Domagoj Pedišić

Adresa: Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23 262 Pašman
Tel.: 023/260-260 Fax.: 023/260-402
e-pošta: pristup.informacijama@opcinapasman.hr

 

Domagoj Pedišić, mag.iur., viši stručni suradnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pašman određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje). 

Službenik za informiranje:

  • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
  • rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
  • unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Pašman,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog iii pisanog zahtjeva Općini Pašman.
Pisani zahtjev sadrzi: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman, te putem elektronske pošte: pristup.informacijama@opcinapasman.hr

Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Obala tamarisa 6, Pašman, 23262 Pašman. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona broj 023 260 260 službeniku za informiranje.
Pisani i usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pogledati i preuzeti ovdje.

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman