Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 12. sjednicu za 10.03.2023

Preuzmite dokumente:

Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja dijela zone obale i luke u i okolo uvale Tratica (UPU br. 48)

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja dijela zone proizvodne namjene uz naselje Kraj (I2) (UPU br. 44)

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata i rasporedu u proračunu Općine Pašman za 2022. godinu

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi k.o. Pašman (naselje Barotul)

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi k.o. Pašman (naselje Pašman)

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi k.o. Pašman (naselje Mali Pašman)

Preuzmite dokumente:

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi k.o. Pašman (naselje Kraj)

Preuzmite dokumente:

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 1681 k.o. Ždrelac

Preuzmite dokumente:

Dopuna dnevnog reda 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman