Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Poziv na 25. sjednicu vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (rebalans I)

Preuzmite dokumente:

I. izmjene Program izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Preuzmite dokumente:

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune Odluke o izboru predsjednika i članova mandatnog povjerenstva

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja

Preuzmite dokumente:

Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu projekta “Poticanje potrošnje ribe u dječjem vrtiću Otok Pašman”

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman