Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Zapisnik sa 27. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 23.03.2020. godine

Preuzmite dokumente:

Poziv na 28. sjednicu vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2019. godinu

Preuzmite dokumente:

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pašman za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (Rebalans III)

Preuzmite dokumente:

Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pašman za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Preuzmite dokumente:

Odluku o otpisu komunalne naknade za poslovne prostore na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene (pretežno zanatska) van naselja Pašman (Barotul) I2

Preuzmite dokumente:

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina

Preuzmite dokumente:

Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Pašman za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

Preuzmite dokumente:

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2019. godinu

Preuzmite dokumente:

Zaključk o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2019. godinu

Preuzmite dokumente:

III. izmjene Program izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman