Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

32. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Proračun Općine Pašman za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Preuzmite dokumente:

Projekcija plana proračuna – opći dio

Preuzmite dokumente:

Plan proračuna za 2021. godinu – posebni dio

Preuzmite dokumente:

Plan proračuna za 2021. godinu – opći dio

Preuzmite dokumente:

Plan razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine

Preuzmite dokumente:

Program izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Pašmanu 2021. godini

Preuzmite dokumente:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2021. godini

Preuzmite dokumente:

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Program Utroška boravišne pristojne u 2021. godini

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman