Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Prilozi

Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Poziv na 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pašman

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (rebalans IV)

Preuzmite dokumente:

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022. godine

Preuzmite dokumente:

IV. izmjene Program izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Preuzmite dokumente:

I. izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Pašmanu 2020. godini

Preuzmite dokumente:

I. izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbina području Općine Pašman u 2020. godini

Preuzmite dokumente:

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Pašman izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Pašman za 2021. godinu

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman