Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Pašman

Prilozi

Izmjene i dopune PPUO Pašman – sažetak za javnost

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune PPUO Pašman – pročišćeni tekst odredbi

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune PPUO Pašman tekstualni i grafički dio – prijedlog plana

Preuzmite dokumente:

Korištenje i namjena

Preuzmite dokumente:

Telekomunikacijski i energetski sustavi

Preuzmite dokumente:

Vodnogospodarski sustavi

Preuzmite dokumente:

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Preuzmite dokumente:

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – zaštita prirode

Preuzmite dokumente:

Kraj – Južni Pašman

Preuzmite dokumente:

Pašman

Preuzmite dokumente:

Mrljane

Preuzmite dokumente:

Neviđane

Preuzmite dokumente:

Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

Banj

Preuzmite dokumente:

Ždrelac

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman