Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Pašman

Prilozi

Izmjene i dopune PPUO Pašman (SAŽETAK ZA JAVNOST)

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune PPUO Pašman (TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO) – prijedlog plana

Preuzmite dokumente:

Izmjene i dopune PPUO Pašman (PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI)

Preuzmite dokumente:

1. Korištenje i namjena

Preuzmite dokumente:

2A. Telekomunikacijski i energetski sustavi

Preuzmite dokumente:

2B. Vodnogospodarski sustavi

Preuzmite dokumente:

3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Preuzmite dokumente:

3B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prosotra – Zaštita prirode

Preuzmite dokumente:

4.1. Ždrelac

Preuzmite dokumente:

4.2. Banj

Preuzmite dokumente:

4.3. Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

4.4. Neviđane

Preuzmite dokumente:

4.5. Mrljane

Preuzmite dokumente:

4.6. Pašman

Preuzmite dokumente:

4.7. Kraj – Južni Pašman

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman