Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Prijedlog urbanističkog plana uređenja groblja u naselju Ždrelac

Prilozi

Sažetak za javnost

Preuzmite dokumente:

Obrazloženje

Preuzmite dokumente:

Odluka o donošenju UPU

Preuzmite dokumente:

Uvjeti građenja

Preuzmite dokumente:

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Preuzmite dokumente:

Elektroopskrbna mreža

Preuzmite dokumente:

Komunalna mreža

Preuzmite dokumente:

Prometna mreža

Preuzmite dokumente:

Korištenje i namjena površina

Preuzmite dokumente:

Geodetska podloga

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman