Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Prijedlog V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pašman

Prilozi

Nacrt prijedloga plana – Obrazloženje plana

Preuzmite dokumente:

Nacrt prijedloga plana – odredbe za provedbu

Preuzmite dokumente:

Sažetak za javnost

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 1. Korištenje i namjena površina

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 2A. Elektronički komunikacijski i energetski sustavi

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 2B. Infrastrukturni sustavi: vodogospodarski sustavi

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Preuzmite dokumente:

4.1 GP Ždrelac

Preuzmite dokumente:

4.2 GP Banj

Preuzmite dokumente:

4.3 Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

4.4 GP Neviđane

Preuzmite dokumente:

4.5 GP Mrljane

Preuzmite dokumente:

4.6 GP Pašman

Preuzmite dokumente:

4.6a GP Barotul

Preuzmite dokumente:

4.7 GP Kraj

Preuzmite dokumente:

Nacrt prijedloga plana – Obrazloženje plana

Preuzmite dokumente:

Nacrt prijedloga plana – odredbe za provedbu

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 1. Korištenje i namjena površina

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 2A. Elektronički komunikacijski i energetski sustavi

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 2B. Infrastrukturni sustavi: vodogospodarski sustavi

Preuzmite dokumente:

PPUO Pašman – 3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Preuzmite dokumente:

4.1 GP Ždrelac

Preuzmite dokumente:

4.2 GP Banj

Preuzmite dokumente:

4.3 GP Dobropoljana

Preuzmite dokumente:

4.4 GP Neviđane

Preuzmite dokumente:

4.5 GP Mrljane

Preuzmite dokumente:

4.6 GP Pašman

Preuzmite dokumente:

4.6a GP Barotul

Preuzmite dokumente:

4.7 GP Kraj

Preuzmite dokumente:

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman