Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Prostorni plan – Grafički dio

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  

 2.a Telekomunikacijski i energetski sustavi 1:25.000

 2.b Vodnogospodarski sustav 1:25.000

 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREÐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

 3.a Zaštita 1:25.000

 3.b Zaštita 1:25.000

 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

 4.1 GP Ždrelac 1:5000

 4.2 GP Banj 1:5000

 4.3 GP Dobropoljana 1:5000

 4.4 Neviđane 1:5000

 4.5 GP Mrljane 1:5000

 4.6 GP Pašman 1:5000

 4.7 GP Kraj 1:5000

 4.8 GP Stivanja (turizam) 1:5000

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1-namjena_25000m

1 Korištenje i namjena prostora, mjerilo 1:25000

Preuzmite fotografiju

 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

1-namjena_25000m

2a Infrastruktura, mjerilo 1:25000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

2b Infrastruktura, mjerilo 1:25000

Preuzmite fotografiju

 

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

1-namjena_25000m

3a Zaštita, mjerilo 1:25000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

3b Zaštita, mjerilo 1:25000

Preuzmite fotografiju

 

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

1-namjena_25000m

4.1 Ždrelac, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.2 Banj, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.3 Dobropoljana, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.4 Neviđane, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.5 Mrljane, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.6 Pašman, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.7 Kraj, mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

1-namjena_25000m

4.8 Stivanja (turizam), mjerilo 1:5000

Preuzmite fotografiju

 

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman