Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Kontakt

 

Općina Pašman

Adresa: Pašman 34

23262 Pašman

Tel: +385 (0)23 260 260
Fax: +385 (0)23 260 402

E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr

NAČELNIK: Krešimir Ćosić, mag.oec
E-mail: kresimir.cosic@opcinapasman.hr

ZAMJENIK: Andro Magić, mag.ing.logist
E-mail: andro.magic@opcinapasman.hr
Tel: +385 (0)23 260 060
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pašman

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA: Ana Benić, mag.iur.
E-mail: procelnik@opcinapasman.hr
2. RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Julija Jakovljev, bacc.admin.publ.
E-mail: racunovodstvo@opcinapasman.hr
3. RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Sandra Gregov
E-mail: racunovodstvo1@opcinapasman.hr
4. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE: Mauricia Jureško, bacc. oec.
E-mail: racunovodstvo2@opcinapasman.hr
5. REFERENT ZA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE: Ivana Kraljić
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
6. REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA: Marina Benčić
7. REFERENT ZA IMOVINSKO – PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE: Marina Benčić
E-mail: ref.gradenja@opcinapasman.hr
8. REFERENT – KOMUNALNI REDAR: Ivan Livljanić
E-mail: komunalni.redar@opcinapasman.hr

 

Tel: +385 (0)23 260 260

Fax: +385 (0)23 260 402

Matični broj: 2712245
Žiro račun (stari): HR7023300031832000001
Banka (stara): Splitska banka
Žiro račun: HR4723900011832000001
Banka: Hrvatska Poštanska Banka
OIB: 91458878864

Radno vrijeme:  07:00 – 15:00
Uredovno radno vrijeme: 08:00 – 12:00
Stanka: 12:00 – 12:30

 

Javna komunalna ustanova ” OTOK PAŠMAN “

RAVNATELJ: Dinko Malnar
Adresa: Pašman 34, 23262 Pašman
Tel ravnatelja: +385 (0)23 260 400
Tel/Fax: +385 (0)23 260 199
Matični broj: 01508601
Žiro račun: HR4223600001101533942
Banka: Zagrebačka banka

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman