Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

6. veljače 2017

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređena dijela obalnog pojasa u naselju Pašman

Urbanistički plan uređenja dijela obalnog pojasa naselja Pašman

Obavijest o javnoj raspravi UPU dijela obalnog pojasa naselja Pašman

PDF

0. Geodetska podloga

PDF

1. Namjena površina

PDF

2.1 Prometna mreža

PDF

2.2. Komunalna Mreža

PDF

2.3.1. Elektroopskrba i DTK

PDF

3. Uvjeti korištenja

PDF

4. Uvjeti gradnje

PDF

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman