Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

12. srpnja 2023

Javna rasprava o prijedlogu V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman

Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije Općine Pašman, 10. srpnja 2023. godine  objavio je Javnu raspravu o prijedlogu V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman.

Javni uvid u prijedlog moguće je izvršiti u vijećnici Općine Pašman, Obala Tamarisa 6, Pašman, od 13. srpnja do zaključno 11. kolovoza 2023. godine, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 25. srpnja 2023. godine u 12:00 sati u vijećnici Općine Pašman.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana mogu se dostaviti od 13. srpnja do zaključno 11. kolovoza 2023. godine na adresu: Općina Pašman, Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman ili elektronskom poštom na adresu: opcina.pasman@zd.t-com.hr

Sve informacije vezane za Javnu raspravu možete pogledati ovdje.

 

Dokumenti vezani za Javnu raspravu:

Nacrt prijedloga plana – Obrazloženje plana

Nacrt prijedloga plana – odredbe za provedbu

Sažetak za javnost

PPUO Pašman – 1. Korištenje i namjena površina

PPUO Pašman – 2A. Elektronički komunikacijski i energetski sustavi

PPUO Pašman – 2B. Infrastrukturni sustavi: vodogospodarski sustavi

PPUO Pašman – 3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

4.1 GP Ždrelac

4.2 GP Banj

4.3 GP Dobropoljana

4.4 GP Neviđane

4.5 GP Mrljane

4.6 GP Pašman

4.6a GP Barotul

4.7 GP Kraj

Nacrt prijedloga plana – Obrazloženje plana

Nacrt prijedloga plana – odredbe za provedbu

PPUO Pašman – 1. Korištenje i namjena površina

PPUO Pašman – 2A. Elektronički komunikacijski i energetski sustavi

PPUO Pašman – 2B. Infrastrukturni sustavi: vodogospodarski sustavi

PPUO Pašman – 3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

4.1 GP Ždrelac

4.2 GP Banj

4.3 GP Dobropoljana

4.4 GP Neviđane

4.5 GP Mrljane

4.6 GP Pašman

4.6a GP Barotul

4.7 GP Kraj

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman