Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

1. rujna 2023

Javna rasprava: Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena

Od 4. rujna do 3. listopada 2023. godine stavlja se na javni uvid
Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućen eksploatacijskom polju Skalice, Općina Pašman, Zadarska županija.

Studija će od 4. rujna do 3. listopada 2023. godine, u urednovno vrijeme, biti izložena u prostorijama Općine Pašman (Pašman, Obala tamarisa 6).
Javno izlaganje Studije održati će se 20. rujna 2023. godine u 11.00 sati u Vijećnici Općine Pašman.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Općina Pašman, 23262 Pašman, Obala tamarisa 6 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

Obavijest o javnoj raspravi

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman