Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

4. listopada 2023

Oglas za prijam u službu namještenika – radno mjesto Spremačica

Objavljuje se Oglas za prijam u službu namještenika na određeno radno vrijeme u Općinu Pašman, Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije na radno mjesto : Spremačica

Nudi se jedno radno mjesto na određeno vrijeme do povratka namještenika s bolovanja.
Opći uvjeti za prijam u službu jesu punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: Niža stručna sprema ili osnovna škola.

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa
pri HZZ „Burza rada“ na adresu: Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman s naznakom „Oglas – namještenik spremačica – ne otvarati, “ .
Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Općine Pašman, no prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati. 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Sve dodatne informacije kao i potrebnu dokumentaciju možete naći u priloženim dokumentima:

Oglas

Upute i obavijesti kandidatima

Obrazac za prijavu

 

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman