Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Općinska tijela

Općinsko vijeće Općine Pašman
1. Petra Perinović, bacc.oec. (predsjednica Općinskog vijeća Općine Pašman)
2. Šime Jureško (potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman)
3. Ivan Čikarela
4. Ana Lukačić
5. Šime Pedišić
6. Ivana Kulonja
7. Branislav Mađerić
8. Marijana Božić
9. Nikola Krajnović
10. Rozalinda Banić
11. Svetko Ralić

Općinski načelnik
1. KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec. – načelnik Općine Pašman
2. ANDRO MAGIĆ, mag.ing.logist. – zamjenik načelnika

Jedinstveni upravni odjel Općine Pašman
1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA: Ana Benić, mag.iur.
E-mail: procelnik@opcinapasman.hr
2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE: Julija Jakovljev, bacc.admin.publ.
E-mail: racunovodstvo@opcinapasman.hr
3. RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Sandra Gregov
E-mail: racunovodstvo1@opcinapasman.hr
4. REFERENT ZA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE: Ivana Kraljić
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
5. REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA: Marina Benčić
6. REFERENT ZA IMOVINSKO – PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE: Marina Benčić
E-mail: ref.gradenja@opcinapasman.hr
7. REFERENT – KOMUNALNI REDAR: Ivan Livljanić
E-mail: komunalni.redar@opcinapasman.hr

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman