Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Općinska tijela

Općinsko vijeće Općine Pašman
1. Šime Jureško (predsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman)
2. Ivan Čikarela (potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman)
3. Duminik Škrokov
4. Lucia Benčić
5. Šime Pedišić
6. Andrea Baraba
7. Andrea Tudorović
8. Neven Gauta
9. Ivo Bubičić

Općinski načelnik
KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pašman
1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA: Ana Benić, mag.iur.
E-mail: procelnik@opcinapasman.hr
2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE: Mauricia Jureško, bacc.oec.
E-mail: racunovodstvo2@opcinapasman.hr
3. RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Julija Jakovljev, bacc.admin.publ.
E-mail: racunovodstvo@opcinapasman.hr
4. RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Sandra Gregov
E-mail: racunovodstvo1@opcinapasman.hr
5. REFERENT ZA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE: Ivana Kraljić
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
6. REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
    REFERENT ZA IMOVINSKO – PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE: Marina Benčić
E-mail: ref.gradenja@opcinapasman.hr
7. REFERENT – KOMUNALNI REDAR: Ivan Livljanić
E-mail: komunalni.redar@opcinapasman.hr

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman