Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

15. prosinca 2015

UPU obalnog pojasa naselja Pašman – obavijest o javnoj raspravi

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa naselja Pašman

Obavijest o javnoj raspravi UPU dijela obalnog pojasa naselja Pašman

DOC

Tekstualni dio UPU dijela obalnog pojasa naselja Pašman

PDF

0. Geodetska podloga

PDF

1. Namjena površina

PDF

2.1. Prometna Mreža

PDF

2.2. Komunalna Mreža

PDF

2.3.1. Elektroopskrba i DTK

PDF

3. Uvjeti korištenja

PDF

4. Uvjeti gradnje

PDF

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman